Elixir logo

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

Nazwa Grantobiorcy Marcin Nadolski
Numer umowy UDG-SPE.02.2021/011
Okres realizacji 01.05.2022- 31.12.2022
Cel projektu Celem projektu jest zakup specjalistycznych usług doradczych w obszarze zarządzania i organizacji oraz marketingu, co pozwoli na wdrożenie trwałych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
Całkowita kwota projektu 40 000,00
Kwota dofinansowania 20 000,00